LinijaUmag Gradnja 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA I POKRETNINA U PRODAJI

LinijaUmag Gradnja 

UMAG GRADNJA d.o.o, u stečaju

Šetalište Vladimira Gortana 38, Umag

Prodaja pokretnina i nekretnina javnom dražbom — Umag — Istra — Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN UMAG — ISTRIA — CROATIA

UMAG GRADNJA d.o.o, u stečaju - Šetalište Vladimira Gortana 38,Umag - PRODAJA POKRETNINA i NEKRETNINA javnom drazbom dražbom. Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000] ili na broj telefona (052) 43 27 28 [+38552432728]


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju pokretnina i nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
UMAG GRADNJA d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]
 

LinijaUmag Gradnja


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju pokretnina i nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
UMAG GRADNJA d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 

LinijaUmag Gradnja 

PRODANO — SOLD

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br.  5046/1
k.č.br.  5046/2
k.č.br.  5046/3
k.č.br.  5046/4
k.č.br.  5046/5
k.č.br.  5046/6
k.o. Umag

U POLA DIJELA

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

 

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

k.č.br. 5046/1-6  Umag

NAZIV

MJESTO

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

Toplinske crpke MITSHUBISHI
PUMPY-P100VHM;

MITSHUBISHI PKFY-P32VGMA/PAR-21MAA;

i unutrašnja jedinica MITSHUBISHI PKFY-P25VML/PAR-21MAA

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Toplinske crpke MITSHUBISHI
PUMPY-P100VHM, 11 kom,
unutrašnje jedinice
MITSHUBISHI PKFY-P32VGMA/PAR-21MAA,  13 kom.
i unutrašnja jedinica MITSHUBISHI PKFY-P25VML/PAR-21MAA, 1 kom,

sve novo, bez garancije

(ukupna početna cijena)

70.000,00 kn


(PDV je uračunat)

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br.  1624/4
k.o. Lovrečica

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

2.010 m2

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

k.č.br.  3842/4
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

 

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

815/1000 dijelova
k.č.br.  2777/3
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

ukupna površina po etažama:

8 spremišta NKP: 68,91 m2
7 parkirališta NKP: 48,85 m2

2 poslovna prostora NKP: 117,43 m2

4 stana na 1. katu NKP: 197,60 m2
4 stana na 2. katu NKP: 189,17 m2
4 stana na 3. katu NKP: 241,70 m2

SVEUKUPNO NKP: 863,66 m2

stambeno poslovna
zgrada

PODRUM:
8 spremišta
i 7 parkirnih mjesta

PRIZEMLJE:
2 poslovna prostora

PRVI KAT: 4 stana
DRUGI KAT: 4 stana
TREĆI KAT: 4 stana

PLAN POSEBNIH
DIJELOVA ZGRADE
[PDF]


KATASTARSKI PLAN

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br.  2101
k.o. Umag

20. ETAŽA 50
ured 7


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

27,24 m2

poslovni prostor – ured 7
u prizemlju i međukatu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRTI I POVRŠINE

303.618,37 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  2101
k.o. Umag

21. ETAŽA 49
ured 8


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

26,71 m2

poslovni prostor – ured 8
u prizemlju i međukatu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRTI I POVRŠINE

301.042,34 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  2101
k.o. Umag

22. ETAŽA 51
ured 9


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

27,50 m2

poslovni prostor – ured 9
u prizemlju i međukatu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRTI I POVRŠINE

258.893,00 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  2101
k.o. Umag

27. ETAŽA 74
spremište

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

40,10 m2

spremište SP2
u prizemlju i međukatu

smješteno u poslovnoj zgradi

TLOCRTI I POVRŠINE

121.387,18 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

LinijaUmag Gradnja 

USKORO U PRODAJI

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č. 2693
k.o. Umag

STAN broj 9

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u centru Umaga

ulica
Joakima Rakovca 12C

u neposrednoj u blizini autobusnog kolodvora


     ZEMLJOVID
           MAP

51,43 m2

STAN broj 9
na trećem katu stambene zgrade koja se nalazi
u širem centru grada Umaga

573.263,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  2693

k.č.br.  185-291
k.o. Savudrija

ETAŽA 2470
stan broj 1AA


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Savudrija

u Umagu
naselje Alberi

neposredno uz lokalnu cestu

     ZEMLJOVID
           MAP

sveukupna površina

58,56 m2

podrumski stan broj 1AA
smješten u katnici
novije gradnje

ukupno neto površine
od 57,17 m2
podrum 11,
ostava OS1 sa 1,39 m2

772.217,17 kn

UKUPAN IZNOS
782.573,17 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  185-291, 495 Umag

k.č.br.  185/495
k.o. Savudrija


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Savudrija

u Umagu
naselje Alberi

neposredno uz lokalnu cestu

     ZEMLJOVID
           MAP

11,00 m2

građevinsko zemljište
unutar ograde zgrade
sagrađeno na
k.č. 185/291 k.o. Savudrija
koje u naravi služi kao pješački pristup do zgrade

10.356,00 kn

UKUPAN IZNOS
782.573,17 kn

PROCJENA
ACCOUNT

185 291 495 1a

k.č. 3769/2
k.o. Umag

8. ETAŽA 622
APARTMAN S6


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Đubi neposredno uz državnu cestu.
500 – 700 m
od morske obale
3,5 km
od centra Umaga

     ZEMLJOVID
           MAP

neto površina apartmana
59,68 m2
       i
garažno mjesto
13,12 m2

APARTMAN S6 u prizemlju
sa garažnim mjestom
u podrumu G5

TLOCRTI ZGRADE

868.528,58 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č. 3769/2
k.o. Umag

16. ETAŽA 621
APARTMAN S12


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Đubi neposredno uz državnu cestu.
500 – 700 m
od morske obale
3,5 km
od centra Umaga

     ZEMLJOVID
           MAP

neto površina apartmana
59,53 m2
       i
garažno mjesto
13,12 m2

APARTMAN S12 na katu
sa garažnim mjestom
u podrumu G6

TLOCRTI ZGRADE

913.104,20 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č. 3769/2
k.o. Umag

18. ETAŽA 357
APARTMAN S14


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Đubi neposredno uz državnu cestu.
500 – 700 m
od morske obale
3,5 km
od centra Umaga

     ZEMLJOVID
           MAP

neto površina apartmana
41,77 m2

APARTMAN S14 na katu

TLOCRTI ZGRADE

570.801,61 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  316
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Zambratiji, Savudrija

     ZEMLJOVID
           MAP

926 m2

u naravi kuća i dvorište,
ugostiteljski objekt sa prizemljem
i katom na kojem se nalaze sobe

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

9.000.000,00 kn

k.č.br.  316 Umag

k.č.br.  1864
k.o. Novigrad


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

u naselju Šaini
cca 700 m od mora

ZEMLJOVID
MAP

veličina parcele

588 m2

u naravi kuća i dvorište

kuća je stara oko 25 g,
ima dva stana,
jedan u prizemlju
a drugi na katu.

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

2.137.846,80 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

k.č.br.  2101
k.o. Umag

34. ETAŽA 123
ured 10


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

66,48 m2

neto korisna površina:

63,00 m2

poslovni prostor – ured 10
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

1.233.015,83 kn

(uračunat PDV)

ured 10

k.č.br.  2101
k.o. Umag

35. ETAŽA 37
ured 11


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

20,24 m2

neto korisna površina:

19,63 m2

poslovni prostor – ured 11
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

384.864,04 kn

(uračunat PDV)

ured 11

k.č.br.  2101
k.o. Umag

36. ETAŽA 48
ured 12


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

25,77 m2

neto korisna površina:

25,00 m2

poslovni prostor – ured 12
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

489.926,17 kn

(uračunat PDV)

ured 12

k.č.br.  2101
k.o. Umag

37. ETAŽA 47
ured 13


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

25,65 m2

neto korisna površina:

24,88 m2

poslovni prostor – ured 13
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

487.768,12 kn

(uračunat PDV)

ured 13

k.č.br.  2101
k.o. Umag

38. ETAŽA 44
ured 14


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

23,85 m2

neto korisna površina:

23,12 m2

poslovni prostor – ured 14
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

453.385,56 kn

(uračunat PDV)

ured 14

k.č.br.  2101
k.o. Umag

39. ETAŽA 39
ured 15


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

21,10 m2

neto korisna površina:

20,47 m2

poslovni prostor – ured 15
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

355.082,90 kn

(uračunat PDV)

ured 15

k.č.br.  2101
k.o. Umag

40. ETAŽA 42
ured 16


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

22,59 m2

neto korisna površina:

21,91 m2

poslovni prostor – ured 16
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

379.998,45 kn

(uračunat PDV)

ured 16

k.č.br.  2101
k.o. Umag

41. ETAŽA 40
ured 17


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

22,59 m2

neto korisna površina:

21,91 m2

poslovni prostor – ured 17
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

368.560,88 kn

(uračunat PDV)

ured 17

k.č.br.  2101
k.o. Umag

42. ETAŽA 38
ured 18


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

20,84 m2

neto korisna površina:

20,21 m2

poslovni prostor – ured 18
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

350.700,39 kn

(uračunat PDV)

ured 18

k.č.br.  2101
k.o. Umag

43. ETAŽA 40
ured 19


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

21,45 m2

neto korisna površina:

20,81 m2

poslovni prostor – ured 19
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

314.170,14 kn

(uračunat PDV)

ured 19

k.č.br.  2101
k.o. Umag

44. ETAŽA 21
ured 20


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

11,32 m2

neto korisna površina:

10,98 m2

poslovni prostor – ured 20
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

165.703,14 kn

(uračunat PDV)

ured 20

k.č.br.  2101
k.o. Umag

45. ETAŽA 39
ured 21


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

21,36 m2

neto korisna površina:

20,72 m2

poslovni prostor – ured 21
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

382.901,10 kn

(uračunat PDV)

ured 21

k.č.br.  2101
k.o. Umag

46. ETAŽA 40
ured 22


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

21,89 m2

neto korisna površina:

21,23 m2

poslovni prostor – ured 22
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

392.304,63 kn

(uračunat PDV)

ured 22

k.č.br.  2101
k.o. Umag

47. ETAŽA 42
ured 23


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

22,68 m2

neto korisna površina:

22,00 m2

poslovni prostor – ured 23
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

404.151,60 kn

(uračunat PDV)

ured 23

k.č.br.  2101
k.o. Umag

48. ETAŽA 125
 ured 24


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

67,99 m2

neto korisna površina:

65,95 m2

poslovni prostor – ured 24
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

846.847,98 kn

(uračunat PDV)

ured 24

k.č.br.  2101
k.o. Umag

49. ETAŽA 11
ČAJNA KUHINJA


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

5,88 m2

neto korisna površina:

5,70 m2

poslovni prostor – ČAJNA
KUHINJA
na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

60.295,97 kn

(uračunat PDV)

čajna kuhinja

k.č.br.  2101
k.o. Umag


PRODANO
SOLD

50. ETAŽA 11
SANITARNI ČVOR

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

5,69 m2

neto korisna površina:

5,52 m2

poslovni prostor – SANITARNI
ČVOR
S.Č.2. na prvom katu

poslovni prostor smješten
u poslovnoj zgradi

TLOCRT 1 KATA

58.300,93 kn

(uračunat PDV)

 

k.č.br.  2101
k.o. Umag

23. ETAŽA 19
čajna kuhinja


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

10,37 m2

čajna kuhinja Č.K.1
u prizemlju i međukatu

smještena u poslovnoj zgradi

TLOCRTI I POVRŠINE

92.433,94 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  2101
k.o. Umag

24. ETAŽA 30
spremište 1


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag,

Šetalište Vladimira Gortna 38

prvi red neposredno do morske obale

ZEMLJOVID
MAP

16,44 m2

spremište 1, S.P.1
u prizemlju i međukatu

smješteno u poslovnoj zgradi

TLOCRTI I POVRŠINE

92.771,22 kn

(uračunat PDV)


PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  45/3
k.o. Lovrečica


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

između naselja Sveti Ivan i Križine

200 – 300 m od morske obale
neposredno uz lokalnu asfaltiranu prometnicu


od granice urbaniziranog dijela
naselja Sveti Ivan udaljeno je cca 50–70 m


     ZEMLJOVID
           MAP

3.457 m2

poljoprivredno zapušteno
šumsko zemljište
udaljeno cca 200 m
zračne linije od
morske obale

261.943,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br.  45/3 Umag

NAZIV

MJESTO

OPIS

POČETNA
PRODAJNA
CIJENA

FOTOGRAFIJE

Betonara
SIPE TORE 1500


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

1.000 litara
sa silosom
u lošem stanju

godina proizvodnje: 2003

15.000,00 kn

Betonara

OPEL
VECTRA 1,4 C


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

neispravan
neregistriran

godina proizvodnje:
1990

početna prodajna cijena

1.000,00 kn

Skladišni kontejneri

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

4 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

3.500,00 kn

Skladišni kontejneri

Vilice za toranjsku dizalicu

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

3 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

4.000,00 kn

Kible za beton

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

8 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

5.000,00 kn

Kemijski toalet
i
toalet-kontejner sa dvije kabine


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

kemijski toalet
i
toalet kontejner sa dvije kabine

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

1.500,00 kn

Mrežasta ograda

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

105 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

16.000,00 kn

Žičana ograda

Metalna ograda

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

120 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

12.000,00 kn

Podupirači

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

270 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)


5.000,00 kn

Gredice za oplatu
raznih dužina


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

gredice za oplatu raznih dužina

500 m

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

1.500,00 kn

Otpadni metal

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

otpadni metal

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

15.000,00 kn

Toranjska dizalica
COMEDIL CBR 27H


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ispravna
nosivost 2.000 kg

godina proizvodnje: 1997

početna prodajna cijena

49.000,00 kn

Toranjska dizalica
COMEDIL CBR 32

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ispravna
nosivost 2.000 kg

godina proizvodnje: 2000

početna prodajna cijena

63.000,00 kn

Mini bager
FERMEC 128


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

neispravan
sa rampom za ukrcaj

godina proizvodnje: 2000

početna prodajna cijena

35.000,00 kn

LADA
NIVA

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
sa nedostacima
neregistriran

godina proizvodnje: 2003

početna prodajna cijena

8.000,00 kn

PEUGEOT
BOXER 350 C

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

neispravan
bez tri kotača
neregistriran

godina proizvodnje: 1998

početna prodajna cijena

6.000,00 kn

MERCEDES
ACTROS 2657

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

neispravan
neregistriran

godina proizvodnje: 1999

početna prodajna cijena

100.000,00 kn

MERCEDES
ACTROS 3235

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

953-30
ispravan
neregistriran

godina proizvodnje: 1998

početna prodajna cijena

118.000,00 kn

AUDI
A4 1,8 T


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
sa nedostacima
neregistriran

godina proizvodnje:
1995

početna prodajna cijena

9.000,00 kn

MERCEDES
SPRINTER 312 D


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
sa nedostacima
neregistriran

godina proizvodnje:
1997

početna prodajna cijena

19.000,00 kn

IVECO
DAILY 35 C


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
neregistriran

godina proizvodnje:
2003

početna prodajna cijena

45.000,00 kn

FIAT
DUCATO 2,5 D


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
neregistriran
br. 81145658

godina proizvodnje:
1995

početna prodajna cijena

9.000,00 kn

FIAT
DUCATO 2,5 D


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
neregistriran
br. 81426488

godina proizvodnje:
1995

početna prodajna cijena

9.000,00 kn

FIAT
STRADA 1,7 TD


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
sa nedostacima
neregistriran

godina proizvodnje:
2000

početna prodajna cijena

4.000,00 kn

MAN
41-463,VFK


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
neregistriran

godina proizvodnje:
1997

početna prodajna cijena

206.000,00 kn

MAN 41-46VFK

Toranjska dizalica
COMEDIL CBR 40 H


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ispravna

godina proizvodnje: 2006

početna prodajna cijena

157.000,00 kn

Toranjska dizalica COMEDIL CBR 40 H

Toranjska dizalica
COMEDIL CBR 27


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ispravna
nosivost 2.000 kg

godina proizvodnje: 1993

početna prodajna cijena

56.000,00 kn

Toranjska dizalica COMEDIL CBR 27

Mini bager
FIORI TA 700 P


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Cerovlje

ispravan
neregistriran

godina proizvodnje: 2007

početna prodajna cijena

72.000,00 kn

FIORITA700P

Autodizalica
COLES HYDRA TRUCK


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan
neregistriran

godina proizvodnje:
1991

početna prodajna cijena

51.000,00 kn

Priključno vozilo:
MOESTLEIN T4 SCHWEBHEI


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S
)

Cerovlje

ispravno
neregistrirano

godina proizvodnje:
2001

početna prodajna cijena

82.000,00 kn

Vibracioni valjak
BOMAG BV 100


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan

godina proizvodnje: nepoznata

početna prodajna cijena

5.000,00 kn

BOMAG BV 100

Vibracioni valjak
DINAPAC LA 75


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan

godina proizvodnje: 1992

početna prodajna cijena

4.000,00 kn

Rovokopač – gusjeničar
LIEBHER 911


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

sa pneumatskim čekićem i korpom
neispravan

godina proizvodnje: 1997

početna prodajna cijena

35.000,00 kn

LIEBHER 911

Rovokopač – gusjeničar
AKERMAN H-9


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ispravan

godina proizvodnje: nepoznata

početna prodajna cijena

25.000,00 kn

AKERMANH-9

Priključna pumpa za beton
ITALMACHINE 445


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Labinci

ispravna
visina pumpe 16 m

godina proizvodnje:
1993

početna prodajna cijena

23.000,00 kn

ITALMACHINE445

Mješalica za beton pokretna
MORITSCH DIECI 700


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravna
sa nedostacima

godina proizvodnje nepoznata

početna prodajna cijena

7.000,00 kn

MORITSCH DIECI 700

Stacionarni kran
POTAIN 16 m


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan

godina proizvodnje: 1995

početna prodajna cijena

9.000,00 kn

Stacionarni kran
CIBIN 10 m


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan

godina proizvodnje: 1984

početna prodajna cijena

6.000,00 kn

Samoutovarni mikser
ITALMACHINE


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

crvene boje
neispravan
sa nedostacima

godina proizvodnje: 1990

početna prodajna cijena

7.000,00 kn

Samoutovarni mikser
ITALMACHINE


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

zelene boje
neispravan
sa nedostacima

godina proizvodnje: 1990

početna prodajna cijena

7.000,00 kn

Pumpa za beton
SHELE


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravna
sa nedostacima

godina proizvodnje: nepoznata

početna prodajna cijena

5.000,00 kn

Agregat
100 kV


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan
marka: nepoznata

godina proizvodnje: nepoznata

početna prodajna cijena

6.000,00 kn

Agregat
MATEJ VMT 450, 50 kV


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan

godina proizvodnje: nepoznata

početna prodajna cijena

2.500,00 kn

Stroj za savijanje metala

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neispravan

godina proizvodnje: nepoznata

početna prodajna cijena

1.100,00 kn

Uredski kontejneri

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

6 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

12.000,00 kn

Uredski kontejneri

Građevinske skele

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

400 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

18.000,00 kn

Građevinske skele

Mješalice za beton

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

3 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

4.500,00 kn

Mjesalice

Podupirači

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

1.550 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

43.000,00 kn

Zidarski podupirači

Cigle

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

30x25x24

6.500 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

15.000,00 kn

Metalne oplate raznih širina

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

450 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

51.000,00 kn

Metalne oplate

Podupirači

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

1.200 komada

početna prodajna cijena

(ukupna cijena)

25.000,00 kn

Stacionarni kran
COMEDIL 42 m


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

kod Doma umirovljenika

neispravan
u dijelovima

godina proizvodnje: 1976

početna prodajna cijena

15.000,00 kn

Stacionarni kran
COMEDIL 42 m


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Ungariji

neispravan
u dijelovima

godina proizvodnje: 1976

početna prodajna cijena

15.000,00 kn

LinijaUmag Gradnja 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:
 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]LinijaUmag Gradnja 

UMAG GRADNJA d.o.o, u stečaju - Šetalište Vladimira Gortana 38,Umag - PRODAJA POKRETNINA i NEKRETNINA javnom drazbom dražbom. Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000] ili na broj telefona (052) 43 27 28 [+38552432728]


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU, SEGETU I SAVUDRIJI, ISTRA:    www.histriagroup.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.villa-porec.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.porer-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com
 

LinijaUmag Gradnja 

zadnja promjena: 09. siječnja  2018.   -    Site Last Updated 01/09/2018
 

LinijaUmag Gradnja 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

LinijaUmag Gradnja